D.W.R SAER/JOINERY  - Am eich holl ofynion adeiladu! For all your building needs !
Amdanom ni / About Us
 
Rwyf yn Saer Coed profiadol gyda mwy na deng mlynedd o brofiad. Dechreuais fy ngyrfa gyda cwmni adeiladu lleol R.Williams & Co LTD ac yna bum yn gweithio gyda cwmni 'Tu Mewn' sydd yn arbenigo mewn ceginau ac ystafelloedd 'molchi. Rwyf erbyn hyn wedi cychwyn busnes fy hun.
 
I am an experienced joiner with more than ten years of experience. I started my career with a local building company, R.Williams & Co LTD and then went to work for 'Tu Mewn' which specialises in kitchens and bathrooms. I have now started my own business.

 
 
Lleoliad / Location:

Lleifior,
Llanengan,
Abersoch,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 7LD
 
 
Website provided by  Vistaprint
Website
provided by Vistaprint
MapQuest Terms and Conditions Maps/Directions are informational only. User assumes all risk of use. MapQuest, Vistaprint, and their suppliers make no representations or warranties about content, road conditions, route usability, or speed.